nina02.png

Jeg har mastergrad i samfunnsernæring fra OsloMet, samt sertifisering i plantebasert ernæring fra T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies, eCornell University.

Jeg har selv spist plantebasert i mange år og har barn som spiser plantebasert. Jeg vet derfor hvor skoen kan trykke - hva som er utfordrende og hvilken løsninger som fungerer. Jeg har jobbet med kostveiledning av vegetarianere og veganere i flere år, og har også erfaring med tilrettelegging av kostholdet for barn og ungdom.

Nina Cathrine Johansen har bred kompetanse på plantebasert ernæring og er nestleder i HePla- Helsepersonell for plantebasert kosthold.

 

BAKGRUNN

  • BSc Ernæringsfysiologi, MSc Samfunnsernæring (Public Health Nutrition)

  • Sertifisert i plantebasert ernæring fra T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies & ECornell, 2013

  • Sertifisert i Low FODMAP dietten fra Monash University, Australia, 2018

  • Ernæringsfaglig rådgiver i HePla - helsepersonell for plantebasert kosthold siden 2014

  • Forfatter av boken Plantebasert kosthold. Fagbok om plantebasert ernæring skrevet sammen med lege Tanja Kalchenko (2019)

Masteroppgave Are ovo-lacto-pesco-vegetarians and vegans risk groups for suboptimal iodine intake? Iodine intake and status in a group of Norwegian vegetarians

Vitenskapelig artikkel om jod Inadequate Iodine Intake in Population Groups Defined by Age, Life Stage and Vegetarian Dietary Practice in a Norwegian Convenience Sample

 
 

Hva er samfunnsernæring?

Det hender jeg får spørsmål om hva samfunnsernæring handler om. Hva gjør jeg som har master i samfunnsernæring versus en som har master i klinisk ernæring (klinisk ernæringsfysiolog)?  

Vi som har denne utdannelsen kaller oss ikke ernæringsfysiologer, og vi har en noe annen utdannelse og fokus, selvom vi ofte jobber med mye av det samme og mye overlapper.

Samfunnsernæring (på engelsk Public Health nutrition) som fagområde bygger på biologi, biokjemi, fysiologi og grunnleggende klinisk ernæringsvitenskap, men opererer i større grad i en folkehelsekontekst enn man gjør innen klinisk ernæring.

Metoder som epidemiologi (studiet av forekomst og fordeling av sykdom i befolkninger) og helsefremmende arbeid er en viktig del av samfunnsernæringsfaget. Dette inkluderer blant annet opplysningsarbeid og kommunikasjon om ernæring for forskjellige grupper i samfunnet som barn, ungdom, vegetarianere etc.