Hvordan lykkes med livsstilsendringer?

Hvorfor er det så vanskelig å endre livsstil og hvordan kan man lykkes med dette?  Vet du hva du ønsker, hvorfor du ønsker det og kanskje til og med hvordan du (i teorien) kan gjøre det - men likevel får du det ikke helt til? Kanskje noen av disse tipsene kan hjelpe deg på vei til ditt mål?

QUOTE.jpg

Ordtaket over er definitivt blant mine favorittordtak. Det er rett og slett ikke mulig å gjøre det samme igjen og igjen og forvente et annet resultat!

Men om man ser lyst på det,  kan man også gjøre noe man ikke har gjort før og få resultater man aldri tidligere har fått. Det går begge veier heldigvis! Jo mer du gjør, jo mer får du! Små endringer, små forandringer! Store endringer.. ja du skjønner poenget!

Å endre kosthold og livsstil krever en iherdig innsats. Likevel, om du virkelig vil og kjenner noen av knepene for å få det til, er livsstilsendring definitivt mulig (for alle). Men veien til nye vaner krever altså noe. Viljestyrke? Kunnskap? Tid? Alle disse er viktige faktorer, men er det nok?

De fleste av oss har forsøkt gjentatte ganger;  å være mer strukturert, spise sunnere, trene mer eller gjøre andre endringer i livet vårt som vi vet vi vil ha godt av. Vi vet så godt hva vi ønsker å gjøre, vi vet hvorfor, og til og med hvordan vi kan gjøre det….men så stopper det der.

Vi har vel alle opplevd å være topp motivert for en endring for så å gjøre det motsatte i neste øyeblikk. Som når du har bestemt deg for å spise sjokolade kun i helgene, men vips -  på veien hjem fra jobb mandag ettermiddag, har du rukket både å kjøpe, samt spise en stor plate. Eller du ønsker virkelig å kutte ut ost eller kjøtt, men allerede ved neste måltid har du mistet synet av dette målet.. Dette kan være både slitsomt, skuffende og rett og slett deprimerende. Man forbarmer seg over at man ikke har bedre selvkontroll og viljestyrke.  Du er skuffet over deg selv, og for å døyve denne skuffelsen tar du en «time-out» resten av dagen og bestemmer deg for å starte igjen i morgen.

Sliter du med denne typen adferd? Du er ikke alene. Dette handler nemlig om så mye mer enn viljestyrke og selvkontroll.  Så hva er det egentlig som hindrer deg i å faktisk ta det endelige skrittet?  Og enda viktigere; hva skal til for at du klarer å oppnå en varig endring i tråd med det du så inderlig ønsker?

Det er stor sannsynlighet for at det ikke er mangel på kunnskap eller vilje. Selv om vi virkelig ønsker noe, sklir vi gjerne sakte, men sikkert tilbake til gamle vaner.

Vårt forhold til mat  er komplisert. Vi lever i et overskuddsamfunn, og det er mat tilgjengelig overalt  når-som-helst! Vi er dessuten skrudd sammen på en måte som gjør at kroppen vår både kan og er topp motivert for å lagre energi for dårligere tider (som mest sannsynlig ikke kommer). Hjernen vår er biologisk programmert,  som en  primitiv overlevelsemekanisme om du vil,  til å søke kaloritett og fet mat. Derfor er det potetgullposen og ikke gulrotposen vi strekker oss etter når vi av en eller annen grunn «trenger» påfyll av energi.

Vi omgis av forskjellige ytre påvirkninger som tar sikte på å utnytte denne siden av vår menneskelige natur. Reklame og produktplassering i butikken er eksempler på denne typen påvirkning.  Dette kan vi påvirke i liten grad, og det er utopi å tro at dette ville løst problemet i seg selv.

Den virkelige «fienden» er nemlig til syvende og sist oss selv. Det er nemlig noe i oss selv som opprettholder de vanene og handlingene som vi egentlig ikke ønsker, og som resulterer i våre valg.

I teorien har vi totalt kontroll på de handlingene og valgene vi selv gjør. Ingen tvinger oss til å spise fete kaker, animalske produkter eller andre ting vi ønsker å eliminere/redusere for å leve mer i tråd med våre verdier og mål. Men teori og praksis er som kjent to forskjellige ting.

Dessverre jobber vår egen hjerne både for oss og mot oss på samme tid. En del av hjernen (prefrontal cortex) kan nemlig bevisst og kognitivt kontrollere handlinger vi ønsker å unngå (for eksempel overspise fete og søte ting). Denne delen av hjernen er dermed på «lag med» oss, og  er med på ideen om at vi skal endre vår oppførsel. Uheldigvis er det også denne delen av hjernen som «overkjøres» av andre deler av hjernen når vi blir stresset. Dette har vi alle erfart: når vi er stresset, følelsesmessig opprørt eller slitne, er det lett å falle tilbake til vaner styrt av «autopiloten», tiltross for at vi vet at det ikke er nyttig.

Hva er løsningen? Det finnes flere gode innfallsvinkler for å handskes med dette. En metode som har blitt populær og vist seg nyttig er «mindful eating»- metoden. Forskning på denne metoden har vist seg å ha svært gode resultater ved ulike typer  uønsket spiseadferd .

Litt forenklet kan man si at «Mindful Eating-metoden» handler om at man er bevisst tanker og følelser som  oppstår i forhold til mat,  på en ikke-dømmende og aksepterende måte. Det er nemlig vanskelig å forhindre at det oppstår en trang til å spise en gitt matvare. Det skjer automatisk og raskt uten vår kontroll.  Men vi kan aktivt velge om vi handler på den følelsen eller ikke.  Vi har massevis av tanker og impulser i hodet hele tiden. Dersom vi skulle handle på alle disse impulsene hadde vi vært i trøbbel. Hva er det som gjør at du handler på noen impulser, men langt i fra alle? Ved hjelp av denne metoden har det vist seg at man kan lære seg å godta at det kommer en trang/impuls- uten at man handler deretter. Dette handler altså ikke om viljestyrke, men er en teknikk man kan lære seg.

Å bli bevisst på automatiske handlinger og hvorfor vi gjør det, er altså en nyttig del av en livsstilsending. Det er også viktig at man parallelt erstatter de gamle uønskede vanene med nye vaner. En vane er jo ikke noe annet enn en handling som gjentas mange nok ganger til at man gjør den automatisk. Den gode nyheten er at dette gjelder også de nye (gode) vanene. Du må gjøre handlingen så mange ganger at det går av seg selv.  Den litt mindre gode nyheten er at dette tar tid. Da er det planlegging som gjelder. Hvilken nye vaner ønsker du å etablere?  Inntil den nye vanen er etablert må du belage deg på å gjøre ting du stritter litt i mot og som definitivt kan kjennes ubehagelig ut. Evnen til å ikke gi opp før de nye vanene er på plass er nok en av de viktigste enkeltfaktorene som skiller de som lykkes i å endre sin livsstil og de som ikke gjør det. Det kan være vanskelig å holde det langsiktige målet i syne.  Men vit da at selv om det er litt tungt å «stå i det» blir det mye lettere etter hvert. Smakpreferansene og hva du får lyst til å spise forandres nemlig etter hvert når du over tid endrer det du spiser. I tillegg føler du deg bedre, både fordi du gir kroppen bedre næring og fordi du opparbeider en mestringsfølelse og lever mer i tråd med det du ønsker.

Tilslutt er det viktig å presisere at det selvsagt er mange flere brikker i det puslespillet som påvirker våre matvalg.  Faktorer som tradisjoner /kultur, tid til rådighet, økonomi, kunnskap, overskudd, motivasjon og sykdom vil også kunne spille inn. Flere av disse faktorene krever mer individuelle råd og veiledning. Derfor er det selvsagt sammensatt hvordan man kan komme helt i mål når det gjelder en livsstilsendring. Å bli mer bevisst på våre vaner er likevel noe som kan være nyttig for oss alle.